تماس با ما

لطفاً برگۀ زیر را تکمیل و دکمۀ ارسال (send) را فشار دهید و یا

برای ما ایمل به آدرس زیر بفرستید info@nmi.edu.af
با استفاده از شمارۀ ۰۶۲ ۴۴۶ ۷۷۹ ۹۳(۰) نیز میتوانید با ما به تماس شوید
انستیتیوت رسانه یی نی درکارته ۳، نرسیده به تلویزیون آریانا موقعیت دارد.
نام:_______________________
مضمون:___________________
ایمیل:_____________________
پیام:______________________