NMI Students Only Page. Click Here to Access

Letter of Commendation from Ariana TV Afghanistan To NAI Madia Institute for training journalists.More Info

Supported by

Home | کاردانشجویان
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/nmi.edu.af/themes/nmiRTL/common_methods.php on line 190.
انستیتیوت رسانه یی نی برای توسعۀ کار های آموزشی رسانه یی که قبلاً توسط دفتر نی- حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان پیشکش شده بود، تاٌسیس و ثبت شده است.
با آموزش در انستیتیوت رسانه یی نی شما شامل شبکۀ فارغان قبلی که یک گروه با نفوذ و مدافع رسانه ها بوده و در نی کار میکنند، میشوید.
کار فارغان قبلی نی در رسانه های مختلف در سراسر افغانستان دیده و شنیده میشود.
ویدیو های بیشتر .......

نظریات شاگردان

NMI Pic

بنام خداوند یکتای توانا
نی اولین نهاد مستقل است که برای جوانان کار می کند و جوانان را برای پیشرفت و ترقی کشور هدایت می کند من الیاس اوریا خیل یک تن از شاگران انستیتوت رسانه یی " نی " حمایت کننده تمام رسانه های آزاد در افغانستان از نظر خود نی را یگانه الگوی پیشرفت تمام جوانان کشور عزیزمان می دانم و از کسانی که علاقمندی به رشته ژورنالیزم دارند من " نی " را برای آنان پیشنهاد می کنم در انستیتوت رسانه یی " نی " درس های عملی و درس های نظری از وسایل مدرن در سطح افغانستان بکار برده می شود و در انستیتوت رسانه یی نی همه جوانان را از حقوق که در یک جامعه دارا می باشند آگاه می سازد بنابر این هرچی من در مورد انستیتوت نی بنویسم باز هم کم نوشتم .............. بدرودتصاویر بیشتر ......
Languages