کار دانشجویان

کاردانش‌جویان

انستیتیوت رسانه‌یی نی برای توسعه‌ی کارهای آموزشی رسانه‌یی که قبلاً توسط دفتر نی- حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان پیش‌کش شده بود، تاٌسیس و ثبت شده است
با آموزش در انستیتیوت رسانه‌یی نی شما شامل شبکه‌ی فارغان یا همان باش‌گاه فارغان که یک گروه با نفوذ و مدافع رسانه‌ها بوده و در نی کار می‌کند، می‌شوید
کار فارغان قبلی نی در رسانه های مختلف در سراسر افغانستان دیده و شنیده می‌شود