خبر ها

اطلاعیه

به اطلاع آن‌عده اشتراک کنندگان کانکور سال ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌ی نی که قبلا ثبت نام نموده اند، رسانیده میشود که امتحان کانکور سمستر بهاری به روز دوشنبه تاریخ ۱۲ حمل اخذ می گردد، بنآ به اطلاع تمام ثبت نام کنندگان انستیتوت رسانه‌ی نی رسانیده میشود [...]

read more

امتحان کانکور سمستر بهاری ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌ی نی نزدیک است علاقمندان رشته خبرنگاری هر چه زودتر جهت ثبت نام به انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نموده،فورم اخذ نمایند.

امتحان روز دوشنبه دوازدهم حمل در خود انستیتوت رسانه‌ی نی اخذ می گردد وکسانیکه ثبت نموده اند مطلع باشند جهت اخذ امتحان به اداره انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نمایند. نشانی : سرک عمومی دارالاامان، ایستگاه شرکت، کارته سه، مقابل سفارت ازبکستان، خانه [...]

read more

ثبت نام برای امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ در انستیتوت رسانه‌ی نی جریان دارد

   آن‌عده از فارغان صنوف دوازدهم که خواهان آموزش معیاری و عملی در رشته خبرنگاری هستند میتوانند با هفت قطعه عکس، کاپی شهادت‌نامه وکاپی تذکره تشریف آورده فورم ثبت نام اخذ نموده وشامل امتحان کانکور گردند .

read more