د نی رسنیز انستیتیوت هغه یوازینی دخبریالی مسلکی علمی انستیتوت دی چی خبریالان د نظری درس تر څنګ دیر کټور عملی زده کړی

د نی رسنیز انستیتیوت هغه یوازینی دخبریالی مسلکی علمی انستیتوت دی چی خبریالان د نظری درس تر څنګ دیر کټور عملی زده کړی، تر سره کولای شی چی یو ددی عملی کارو څخه د کمری برخه ده ، چی زده کونکي کولای شی په مسلکی ډول زده کړی وکړی
پته : د دارالامان عمومی سړک ، دشرکت تم ځای ، کارته سه ، دازبکستان سفارت ته مخامخ دکورشمیره ۸۹
دتلیفون شمیره : ۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *