دنی رسنیز انستیتوت ددوهم ، دریم اوڅلورم سمستر ۲۰ سلنی آزموینی په بریالیتوب سره پای ته ورسیدی

 او دا آزموینی دهر سمسترداتمی اونی په پای کی اخیستل کیږی

داچی دنی رسنیز انستتیوت درسونه هم  په نظری اوعملی توګه تر سره کیږی  او هم دا عملی کارونه  ددی سبب شوی دی چی د انستیتوت فارغان د هیواد په معتبرو رسنیو کی دخبریالي په کار وګمارل شی

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *