دنی رسنیز انستیتوت  د۱۳۹۷ کار پسرلنی سمسترونو  وروستی یا فاینل  ازموینه  د چنګاښ دمیاشتی پر ۲۳ د شنبی په ورځ پیل کیږی 

دنی رسنیز انستیتوت  د۱۳۹۷ کار پسرلنی سمسترونو  وروستی یا فاینل  ازموینه  د چنګاښ دمیاشتی پر ۲۳ د شنبی په ورځ پیل کیږی

دنی رسنیز انستیتوت چی دنظری درسونو ترڅنګ عملی کارونه د اواز دثبت کولو په استدیوګانو

دفلم اخیستنی دکمرو ، دکمپیوټر لب او مجهز کتابون په درلودلو سره پدی بریالی شوی چی یو شمیر پیاوړی خبریالان ټولنی ته وړاندی کړی

د نی رسنیز انستیتوت دمنی دسمستر لپاره محصل جدب وی هغه شمیر ددولسم ټولګی فارغان چی غواړی دخبریالی په برخه کی زده کړه  وکړی ، کولای شی چی دنی رسنیز انستیتوت مرکزی دفتر

چی ددارالامان په عمومی سړک ، دشرکت تم ځای، دازبکستان سفارت ته مخامخ ۸۹شمیره کور

او هم د نی درسنیز انستیوت  نوی څانګه چی د خیرخانی مینی د ګولایی  په لومړی برخه کی د انفوتک کامګار  دزده کړی دمرکز تر څنک ده، مراجعه وکړی او خپل نوم لیکنه وکړی

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *