نوم لیکنه پیل شوه

نوم لیکنه پیل شوه

دنی رسنیز انستیتوت د۱۳۹۷ کال دمنی سمستر ته نوی محصلین حذب وی دخبریالی دڅانګی مینه وال کولای چی  د نی رسنیز انستیتوت ته مراجعه وکړی او نوم لیکنه وکړی 

دنی رسنیز انستیتوت تکړه خبریالان ټولنی ته وړاندی کوی دنی رسنیز انستیتوت ته مراجعه وکړی او نوم لیکنه وکړی

پته : ددارالامان عمومی سړک، دشرکت نم ځای، کارته سه ، دازبکستان سفارت ته مخامخ دکور شمیره ۸۹

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *