تخصص ما

NMI Talent Bank

On this page you will find a list of NMI’s talented students who are looking for either paid work or volunteer experience. If you want to find well trained staff, who have a good combination of [...]

Contribution to Students

Nunc nec nisi vitae ipsum pharetra tincidunt. Nam vel purus dolor. In iaculis arcu et aliquam dapibus.

Two Year Diploma

NMI is offering a two year Diploma in Media Course from 2012. NMI also offers specialist short courses in media to upgrade existing skills.

ما چگونه آموزش میدهیم

با انستیتوت نی آشنا شوید

1

انستیتوت رسانه‌ی نی یک مکان آموزشی است که توسط نهاد نی تاسیس شده است

انستیتیوت رسانه‌ی نی یک نهاد آموزشی مسلکی ، مفید و شناخته شده، به عنوان فراهم کننده دوره های با کیفیت و معیاری آموزشی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه محسوب می‌شود

ادامه مطلب

دلیل برتری ما

دانشجویان موفق

از زمان تاسیس انستیتوت تعداد زیادی از دانشجویان این نهاد به موفقعیت های زیادی دست یافتند.

تقدیر نامه ها

انستیتوت رسانه‌ی نی تقدیر نامه های زیادی از نهاد های معتبر کشور دریافت کرده است.

استدیو ها

انستیتوت رسانه‌ی نی برای کار عملی دانشجوبان دارای استدیو های مجهزی میباشد.

دوره های آموزشی ما

قیمت ها و تخفیف ها

شاگرد ممتاز کانکور

٪ 20 /سمستر

  • One Day Trial
  • Free 3 Lessons
  • No Ebook

معرفی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی

٪ 30 /سمستر

  • Standard Tutorials
  • Unlimited Registered User

فیس

افغانی 10,000 /سمستر

  • 1st Semester 12,500 AFN
  • 2nd to 4th Semester 10,000 AFN

همکاران ما

بگذارید ما راجع به هر چیزی که مستقیما مهم است اطلاع دهید.