اطلاعیه: 

blog image

اطلاعیه: 

ثبت نام برای سمستر خزانی سال ۱۳۹۸ انستیتوت رسانه‌ی نی سر از تاریخ اول اسد سال‌ روان آغاز می گردد، شایقین رشته ژورنالیزم میتوانند به انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نموده ثبت نام نمایند.
ثبت نام کنندگان میتوانند با هفت قطعه عکس، کاپی شهادت‌نامه و کاپی تذکره مراجعه نموده فورم شمولیت انستیتوت را دریافت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *