اطلاعیه!

اطلاعیه!

به اطلاع عموم فارغان سمستر خزانی سال 1398 انستیتوت رسانه‌یی نی رسانیده می‌شود که امتحان دولتی ایشان به روز چهارشنبه مؤرخ 16 دلو 1398، ساعت 9:00 صبح برگزار می‌گردد. بناءً محصلان عزیز می‌توانند سر روز یکشنبه مؤرخ 6 دلو 1398 غرض دریافت مجموعه سؤالات امتحان دولتی به مدیریت امور محصلان مراجعه نمایند.

همچنان از آنعده محصلانی که تا کنون عکس و مشخصات شان را به مدیریت محصلان تحویل نداده اند تقاضا می‌شود تا هنگام مراجعه غرض اخذ مجموعه سؤالات امتحان دولتی، عکس، پول دیپلوم و مشخصات شان را به مدیریت محصلان تحویل دهند، در غیر آن‌صورت شامل امتحان دولتی و پروسه فراغت نخواهند شد.

با احترام

مدیریت امور محصلان انستیتوت رسانه‌یی نی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *