انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

blog image

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

انستیتوت رسانه‌ی نی در چند سال اخیر توانسته است که خبرنگاران موفق به جامعه تقدیم نموده، و در رسانه‌ها خوب بدرخشند تدریس معیاری و کارعملی دلیل اساسی موفقیت این انستیتوت است.

انستیتوت رسانه‌ی نی برای سمستر بهاری سال ۱۳۹۸ محصل می پذیرد. وآن‌عده فارغان صنوف دوازدهم که خواهان تحصیل مسلکی ومعیاری هستند می‌توانند به انستیتوت رسانه‌ی نی مراجعه نمود ثبت نام نمایند.
آدرس : سرک عمومی دارالاامان، ایستگاه شرکت ، کارته سه ، مقابل سفارت ازبکستان خانه شماره ۸۹
شماره تلیفون : 0779446062

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *