تخصص ما

دیپلوم دو ساله‌

دیپلوم دو ساله‌ی انستیتیوت رسانه یی نی به واسطه‌ی وزارت محترم معارف افغانستان و هم‌چنان وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به رسمیت شناخته شده است منابع درسی در انستیتوت رسانه‌ای نی زیر نظر یک هیئت [...]

همکاری با دانشجویان

مخاطب گرامی شما می توانید برای افرادی که لیاقت آموزش را دارند اما فرصت های کمتری برای شان مساعد شده است، کمک کنید. نی بیشتر از ۵۰% مصارف آموزشی را برای محصلین خویش تخفیف داده است. به عبارت دیگر، [...]

خدمات دانشجویی

یک تعداد از دانشجویان انستیتوت رسانه‌یی نی داوطلب رضاکاری در رسانه ها می‌باشند. رسانه‌های‌که خواهان پذیرش این دانشجویان هستند، با ما به تماس شوند تا فرد مورد نظر را برای‌شان معرفی نماییم برای [...]

ما چگونه آموزش میدهیم

با انستیتوت نی آشنا شوید

1

انستیتوت رسانه‌ای نی یک مکان آموزشی است که توسط نهاد نی تاسیس شده است

انستیتیوت رسانه‌ای نی یک نهاد آموزشی مسلکی ، مفید و شناخته شده، به عنوان فراهم کننده دوره های با کیفیت و معیاری آموزشی برای خبرنگاران و کارمندان رسانه محسوب می‌شود

ادامه مطلب

دلیل برتری ما

دانشجویان موفق

از زمان تاسیس انستیتوت تعداد زیادی از دانشجویان این نهاد به موفقعیت‌های زیادی دست یافتند.

تقدیر نامه‌ها

انستیتوت رسانه‌ی نی تقدیر نامه های زیادی از نهاد های معتبر کشور دریافت کرده است.

استدیو‌ها

انستیتوت رسانه‌ی نی برای کار عملی دانشجوبان دارای استدیو های مجهزی میباشد.

دوره های آموزشی ما

قیمت ها و تخفیف ها

شاگرد ممتاز کانکور

٪ 20 /سمستر

  • One Day Trial
  • Free 3 Lessons
  • No Ebook

معرفی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی

٪ 30 /سمستر

  • Standard Tutorials
  • Unlimited Registered User

فیس

افغانی 10,000 /سمستر

  • 1st Semester 12,500 AFN
  • 2nd to 4th Semester 10,000 AFN

همکاران ما

بگذارید ما راجع به هر چیزی که مستقیما مهم است اطلاع دهید.