خبرونه

د نی په رسنیز انستیتوت کی نوم لیکنه پیل شوه

د نی رسنیزانستیتوت  زده کړی معیاری او مسلکی  دی محصلین  ددی ترڅنګ چی نظری درسونه وایی عملی کارونه هم تر سره کوی ددی انستیتوت محصلین کولای شی چی د فلم اخیستنی کمری، رپوټ لیکولو، ویاندویی اودرادیو تلویزون په تخنیکی برخو کی عملی کارونه تر سره کړی.  [...]

read more

دنی په رسنیز انستیتوت کی نوی پسرلنی سمستر ته  نوم لیکنه پیل شوه

نی رسنیز انستیوت یوازینی د خبریالانو دروزنی اوزده کړی مرکز دی چی تکړه ژورنالیستان ټولنی  ته وړاندی کوی . دنی ۱۳۹۸رسنیز انستیتوت  تحصیلی کال ته نوم لیکنه پیل کړی او د خبریالی څانګی ته محصل منی ددولسم ټولګی فارغان کولای دنوم لیکنی په موخه دنی [...]

read more

Let us inform you about everything important directly.