زده کری او کورسونه

دنی په رسنیز  انستیتوت کی تحصیل

د نی رسنیز انستیتیوت دوه کلن دیپلوم ورکولو د زده کړی پروګرام  (خبریالی او په هغه پوری اړونده موضوعات ) په ۱۳۹۱ ه شمسی کال کی پیل کړ

تراوسه پوری ۷ دنی درسنیز انستیتوت څخه ۷ دوری فارغان لرو او په هرکال کی دوه ځله دکانکور امتحان دشمولیت په موخه اخیستل کیږی او اوس هم پسرلنۍ سمستر ته نوم لیکنه  جریان لری

دمعلوماتو دترلاسه کولو په موخه مهربانی وکړی پدی پته او تلیفونی شمیره اړیکه ټینګه کړی

info@nmi.edu.af
۰۷۷۹۴۴۶۰۶۲

د نی رسنیز انستیتوت ځینی دزده کړی پروګرامونه

دنی په رسنیز انستیتیوت کی  اوهم دارنګه دهغه ترڅنګ ، دنی دفتر دزده کړی په برخه کی رسنیزی زده کړی په  معیاری ډول وړاندی کوی. تاسی کولای شی چی لنډه مهاله ځانګړی دزده کړی خپرونی دخپل دمهارتونو دپرمختګ پرموخه وټاکي اویا اهم ددوکلن دیپلوم دلاس ته راوړنی لپاره دنی په رسنیز انستیتوت کی نوم لیکنه وکړی .  ( دزده کړی دپروګرامونو طرح وګوری )
دنی رسنیز انستیتیوت دزده کړی مرکز دی چی دنی ددفتر له لوری جوړ شوی دی . دافغانستان دازادو رسنیو دملاتړ اداره یوه کورنۍ موسسه پیژندل شوی ده چی د ۱۳۸۴ کال راهیسی دخبریالانو په روزنی او هم دبیان دازادی او دافغانستان رسنیو ته د پرمختګ ورکولو په موخه مهم رول ادا کړی دی

دخپرونو موخه : دعلمی او زده کړو عالی قرصتونو برابرول ،هغو کسانو ته چی غواړی خبریال اویاهم رسنیز کارکونکی شی ترڅو پر هغوی باندی په پانګه اچولو سره دهغوی راتلونکی  تضمین شی

هم‌دارنګه، دنی رسنیز انستیتوت پروګرامونه دخبریالانو دپیاوړتیا دخبریالی دلومړنیو مفاهیمو ددرک کولو په موخه او دهغه  تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ، او عاطفیِ عواملو چی درسنیو پر ودی باندی اغیزمند دی. پدی انیستیتوت یو شمیر متخصصین او باتجربه  استادان په  منظم  ډول ورته بلنه شوی ترڅو خپل باارزتی  تجربی دخبریالی په مختلفو عرصو دخبریالانو او زده کونکو سره شریک کړی