تخصص زموږ

د زده کوونکو لپاره خدمتونه

د ني دانستیتوت یوشمیر زده کوونکي په  داوطلبانه ډول د رضا کارپه صفت د رسنیو سره کارکوي. هغه رسنۍ چي دداسی زده کوونکي غوښتنه لري چي ورسره کاروکړي نو زموږ سره د اړیکه ونیسي ترڅو وړ کس دوي ته ور [...]

همکاری له زده کوونکوسره

محترمه مخاطبه  تاسو کولاي شی هغه کسانو ته چي د زده کړي وړتیا لري اما ډیر لږ  د زده کړو فرصت  ورته برابر شوي مرسته وکړي. نی خپلو ټولو زده کوونکو ته تر ۵۰٪ پوري د زده کړي د مصرف په برخه کي تخفیف [...]

دوه کلن پلان ‌

د ني دانستیتوت دوه کلن دیپلوم د محترم پوهني  او همدارنګه د  اطلاعاتو او فرهنګ  د وزارتونو له خوا په رسمیت پیژندلي شوي دي. د ني دانستیتوت ټول درسي مواد د یوه مشورتي پلاوي له خوا  د نړیوالو [...]

ما څنګه زده کړی ورکوو

دني د انستیتوت سره آشنا شي

1

دني رسنیز انستیوت د زده کړی لپاره یو روزنیز ځاي چي د ني لخوا تاسیس شوی دي

دني رسنیز انستیتوت یو روزنیز او ګټه ور بڼسټ پیزندلي شوي او همدارنګه دابڼسټ معیاری زده کړی او باکیفیته د زده کړي دوری خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ګنل کیږي.

دمطلب ادامه

دلیل زموږ وړتیا

مخکښ زده کوونکي

د انستیتوت د جوړولو نه راپه دي خوا ددي بڼسټ یو زیات شمیر زده کوونکو ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي.

وړتیا لیک

د ني رسنیز انستیتوت یو زیات شمیر وړتیا لیکونه د هیواد له معتبرو بڼسټونو نه ترلاسه کړي دي.

استدیوګانی

تادني رسنیز انستیتوت د زده کوونکو دعملی کارونولپاره مجهزي استدیو ګاني لري

قمیتونه او تخیفیفونه

د کارنکور مخکښ زده کوونکی

٪ 20 /سمستر

  • One Day Trial
  • Free 3 Lessons
  • No Ebook

دعالی زده کړو وزارت له خوا معرفی شوي

٪ 30 /سمستر

  • Standard Tutorials
  • Unlimited Registered User

فیس

افغانی 10,000 /سمستر

  • 1st Semester 12,500 AFN
  • 2nd to 4th Semester 10,000 AFN

زموږ همکاران

اجازه راکړی چی تاسو ته هر څه په هکله چي مهم دي مستقیم معلومات درکړو